Usluge

Izrada idejnih i glavnih projekata

Na osnovu želje investitora, zahtjeve razradimo u idejne projekte koji pored osnovnog tehnološkog dijela sadrže i ostale elemente kao što su: procjena uticaja projekta na okoliš, budžet / predmjer radova / nivo investiranja i plan projekta. Investitoru dajemo prijedlog opreme nova / second hand, a pored toga projekte dopunimo i stručnim nadzorom u fazama demontaže i montaže opreme.

Stručni konsalting

Od procesa projektovanja do samog završetka radova nudimo konsalting prilikom odabira izvođača radova, te nadzor nad izvođenjem. Pored toga nudimo konsalting u dijelu pokretanja proizvodnje, radimo analizu troškova proizvodnje i optimiziranje troškova, uvođenje novih tehnologija i novih proizvoda. U procesu proizvodnje kroz inovativna rješenja investitorima pravimo uštede, postavljamo sistem nadzora procesa i proizvodnje nudeći softverska rješenja.

Zastupništva

Poznavajući tržište metalne industrije u BiH, stranim kompanijama možemo biti dobar partner u promociji proizvoda na teritoriji BiH, a sa druge strane kompanijama iz BiH dobar partner na ino tržištima. Naš stručni tim radi projekte po mnogim zemljama Europe i dijelom Afrike tako da kroz naše kontakte i boravke na Ino tržištu možemo paralelno raditi i promociju vaše kompanije i vaših proizvoda.

Posredovanje u prodaji odlivaka - agentura

Naš odjel prodaje vam može ponuditi i saradnju u dijelu prodaje vaših slobodnih livačkih kapaciteta ako iste posjedujete. Naime, tokom godina postojanja i saradnje sa firmama stekli smo mnoge poslovne partnere koji trebaju odlivke, odnosno nove dobavljače. Možemo vam staviti na raspolaganje našu mrežu kupaca i proizvoda koji će biti prilagođeni vašoj livnici i vašem tehnološkom nivou.

Posredovanje u zapošljavanju

Naš administrativni odjel vam može ponuditi i saradnju u dijelu posredovanja u pronalasku radne snage za vašu kompaniju. Svjedoci smo problema sa pronalaskom adekvatne radne snage i inžinjera. Možemo vam staviti na raspolaganje našu mrežu kontakata, a također ponuditi i stručnu edukaciju iz oblasti metalurgije, ljevarstva, topljenja, elektrike, bravarije, izrade modela. Shodno vašim potrebama možemo raspisati ciljane konkurse za zapošljavanje, uraditi selekciju kandidata, obaviti uvodne razgovore i pored osnovne navedene obuke također preko svojih partnera možemo obučiti radnike i dodijeliti im certifikate zaštite na radu, zaštite od požara, certifikat upravljanja viljuškarom, certifikat za upravljanje kranom itd. Kako bi vi dobili kompletnog radnika sa svim potrebnim obukama.