Leadle Heater Device

Karakteristike:

 • Proizvođač: STRIKO
 • Tip: HV 7 F10
 • Godina: 1995
 • Za lonce kapaciteta 1-2 tone
 • Stanje: Linija ugašena u radnom stanju
 • Crteži: postoje crteži za ugradnju i održavanje

Napravljeno u Njemačkoj
Korišteno u Njemačkoj

Na upit šaljemo detaljne karakteristike.

Kontakt informacije: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292

Characteristics:

 • Manufacturer: STRIKO
 • Type: HV 7 F10
 • Year: 1995
 • For ladles with capacity 1-2 tons
 • Condition: Extinguished in working condition
 • Documentation: there is the documentation for installation and maintenance

Made in Germany
Operated in Germany

Detailed characteristics on request.

Contact information: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292