Skip for Cupola Furnace

Karakteristike:

 • Proizvođač: KUTTNER
 • Godina: 2002
 • Broj skipova: 2
 • S mehaničkim i električnim dijelovima
 • Stanje: Linija ugašena u radnom stanju
 • Crteži: postoje crteži za ugradnju i održavanje

Proizvedeno u Njemačkoj
Korišteno u Njemačkoj

Na upit šaljemo detaljne karakteristike.

Kontakt informacije: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292

Characteristics:

 • Manufacturer: KUTTNER
 • Year: 2002
 • Number of skips: 2
 • With mechanical and electrical parts
 • Condition: Extinguished in working condition
 • Documentation: there is the documentation for installation and maintenance

Made in Germany
Operated in Germany

Detailed characteristics on request.

Contact information: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292