Shot Blast Machine Wheelabrator 2016

Karakteristike:

 • Proizvođač: Wheelabrator
 • Tip: DTC-1-238
 • Godina: 2016
 • Sa mehaničkim i električnim dijelovima
 • Uključuje čelično kućište s panelima i vratima
 • Stanje: Linija ugašena u radnom stanju
 • Crteži: postoje crteži za ugradnju i održavanje

Napravljeno u Njemačkoj
Korišteno u Njemačkoj

Na upit šaljemo detaljne karakteristike.

Kontakt informacije: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292

Characteristics:

 • Manufacturer: Wheelabrator
 • Type: DTC-1-238
 • Year: 2016
 • With mechanical and electrical parts
 • Includes steel house construction with panels and doors
 • Condition: Extinguished in working condition
 • Documentation: there is the documentation for installation and maintenance

Made in Germany
Operated in Germany

Detailed characteristics on request.

Contact information: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292