Shot Blast Machine Konrad Rump

Karakteristike:

 • Proizvođač: KONRAD RUMP
 • Tip: 16-4-2-M
 • Godina: 2012
 • Broj turbina: 2
 • Sa mehaničkim i električnim dijelovima
 • Uključuje čeličnu konstrukciju kućišta sa panelima i vratima
 • Stanje: Ugašen u radnom stanju
 • Dokumentacija: postoji dokumentacija za ugradnju i održavanje

Napravljeno u Njemačkoj
Korišteno u Njemačkoj

Na upit šaljemo detaljne karakteristike.

Kontakt informacije: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292

Characteristics:

 • Manufacturer: KONRAD RUMP
 • Type: 16-4-2-M
 • Year: 2012
 • Number of turbines: 2
 • With mechanical and electrical parts
 • Includes steel house construction with panels and doors
 • Condition: Extinguished in working condition
 • Documentation: there is the documentation for installation and maintenance

Made in Germany
Operated in Germany

Detailed characteristics on request.

Contact information: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292