Press Machine for Metal Chips

Karakteristike:

 • Proizvođač: RUF
 • Tip: RUF 30/3700/100
 • Godina: 2013
 • Broj mašina: 2
 • Kompletno bez kutija za punjenje
 • Stanje: Linija ugašena u radnom stanju
 • Crteži: postoje crteži za ugradnju i održavanje

Napravljeno u Njemačkoj
Korišteno u Njemačkoj

Na upit šaljemo detaljne karakteristike.

Kontakt informacije: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292

Characteristics:

 • Producer: RUF
 • Type: RUF 30/3700/100
 • Year: 2013
 • Number of machines: 2
 • Complete without boxes for charging
 • Condition: Extinguished in working condition
 • Documentation: there is the documentation for installation and maintenance

Made in Germany
Operated in Germany

Detailed characteristics on request.

Contact information: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292