Pouring Unit Junker

Karakteristike:

 • Proizvođač: OTTO JUNKER Njemačka
 • Sa sistemom grijanja
 • Godina: 2019
 • Kapacitet: 2 t
 • Broj lonaca: 4
 • U kompletu sa loncima, induktorima, elektro dijelovima
 • Stanje: Ugašen u radnom stanju
 • Dokumentacija: postoji dokumentacija za ugradnju i održavanje

Napravljeno u Njemačkoj
Korišteno u Njemačkoj

Na upit šaljemo detaljne karakteristike.

Kontakt informacije: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292

Characteristics:

 • Manufacturer: OTTO JUNKER Germany
 • With heating system
 • Year: 2019
 • Capacity: 2 t
 • Number of ladles: 4
 • Complete with ladles, inductors, electro parts
 • Condition: Extinguished in working condition
 • Documentation: there is the documentation for installation and maintenance

Made in Germany
Operated in Germany

Detailed characteristics on request.

Contact information: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292