Mixer for Sand Eirich

Karakteristike:

 • Proizvođač: EIRICH
 • Tip: RV 24
 • Godina 2016
 • Kapacitet: 2550 kg
 • Stanje: Linija ugašena u radnom stanju
 • Crteži: postoje crteži za ugradnju i održavanje

Napravljeno u Njemačkoj
Korišteno u Njemačkoj

Na upit šaljemo detaljne karakteristike.

Kontakt informacije: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292

Characteristics:

 • Manufacturer: EIRICH
 • Type: RV 24
 • Year: 2016
 • Capacity: 2550 kg
 • Condition: Extinguished in working condition
 • Documentation: there is the documentation for installation and maintenance

Made in Germany
Operated in Germany

Detailed characteristics on request.

Contact information: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292