Furnace for drying cores

Karakteristike:

  • Godina: 2008
  • Kompletna peć s dodatnom opremom
  • Stanje: Linija ugašena u radnom stanju
  • Crteži: postoje crteži za ugradnju i održavanje

Napravljeno u Njemačkoj
Korišteno u Njemačkoj

Na upit šaljemo detaljne karakteristike.

Kontakt informacije: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292

Characteristics:

  • Year: 2008
  • Complete furnace with additional equipment
  • Condition: Extinguished in working condition
  • Documentation: there is the documentation for installation and maintenance

Made in Germany
Operated in Germany

Detailed characteristics on request.

Contact information: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292