Filter Units for Sand Plant BMD1 and BMD2

Karakteristike:

Proizvođač: BMD Garant
Godina: 1999
Kapacitet: cca. 90.000 m3/h
Kompletan filter sa mehaničkim i električnim dijelovima
Dokumentacija: postoji dokumentacija za ugradnju i održavanje

Proizvedeno u Njemačkoj
Korišterno u Njemačkoj

Detaljne karakteristike na upit.

Kontakt informacije: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292

Characteristics:

  • Manufacturer: BMD Garant
  • Year: 1999
  • Capacity: cca. 90.000 m3/h
  • Complete filter with mechanical and electrical parts
  • Documentation: there is the documentation for installation and maintenance

Made in Germany
Operated in Germany

Detailed characteristics on request.

Contact information: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292