Core Machines Leampe

Karakteristike:

  • Proizvođač: LEAMPE
  • Broj mašina: 2
  • Kompletan sanduk sa postrojenjem za pijesak i svom dodatnom opremom
  • Stanje: Linija ugašena u radnom stanju
  • Dokumentacija: postoji dokumentacija za ugradnju i održavanje

Proizvedeno u Njemačkoj
Djelovao u Njemačkoj

Detaljne karakteristike na upit.

Kontakt informacije: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292

Characteristics:

  • Manufacturer: LEAMPE
  • Number of machines: 2
  • Complete box with sand plant and all additional equipment
  • Condition: Extinguished in working condition
  • Documentation: there is the documentation for installation and maintenance

Made in Germany
Operated in Germany

Detailed characteristics on request.

Contact information: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292