Receptor Asea + Otto Junker

Karakteristike:

 • Proizvođač: ASEA+OTTO JUNKER Njemačka
 • Sa sistemom grijanja
 • Godina: Nadogradio JUNKER 2019
 • Kapacitet: 12 t
 • Broj tijela: 2
 • Stanje: Linija ugašena u radnom stanju
 • Crteži: postoje crteži za ugradnju i održavanje

Napravljano u Njemačkoj
Korišteno u Njemačkoj

Na upit šaljemo detaljne karakteristike.

Kontakt informacije: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292

Characteristics:

 • Manufacturer: ASEA+OTTO JUNKER Germany
 • With heating system
 • Year: Upgraded by JUNKER in 2019
 • Capacity: 12 t
 • Number of bodies: 2
 • Condition: Extinguished in working condition
 • Documentation: there is the documentation for installation and maintenance

Made in Germany
Operated in Germany

Detailed characteristics on request.

Contact information: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292